Zapraszamy do wypełnienia poniższej deklaracji członkowskiej. Poniższe dane są dostępne do wglądu tylko dla osób zajmujących się rekrutacją do Stowarzyszenia.

  DANE OSOBOWE

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  PESEL (wymagane)

  DANE KONTAKTOWE

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  DODATKOWE INFORMACJE

  Nick forumowy

  Dzielnica/FC

  Osoba polecająca z SK 1964

  W czym możesz nam pomóc?

  Odpowiedz słownie na poniższe pytanie:

  Niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia Kibiców GKS-u
  Katowice „SK 1964”
  , terminowego opłacania składek członkowskich oraz do godnego
  reprezentowania Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964”.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
  deklaracji członkowskiej dla potrzeb niezbędnych do prawidłowego działania
  Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice „SK 1964” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. – tekst jednolity z
  późn. zm.).